Information om Personuppgiftslagen!

Personuppgifterna i denna ansökan kommer att registreras i enlighet med PUL Personuppgiftslagen § 25 som underlag för antagning till gymnasieskolan.